خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر مدیریت پایبندی بالا برعملکرد سازمانی

مقاله بررسی تاثیر مدیریت پایبندی بالا برعملکرد سازمانی بادرنظر گرفتن رضایت شغلی کارکنان و فرهنگیان استان گیلان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

هدف از این مطالعه، تقویت ادبیات موجود در بررسی رابطه ی بین مدیریت پایبندی (دلبستگی ) بالا مدیران و کارکنان با عملکرد شغلی آنها با در نظر گرفتن متغیر میانجی رضایت شغلی در سازمان دولتی است. بر اساس منابع موجود یک چارچوب مفهومی به منظور بررسی ارتباط طراحی شده است. متغییر ها: براساس این مدل مفهومی شیوه های مدیریت پایبندی بالا، متغیر مستقل است و متغیر عملکرد کارکنان، متغیر وابسته و رضایت شغلی متغیر میانجی است. پرسشنامه استاندار تایید شده از (تاکوچی و همکاران، ۲۰۰۷)، (جادگ ، ۲۰۰۶) و (هوج وارتر، ۲۰۰۶) به ترتیب برای اندازه گیری مدیریت پایندی بالا، رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارمندان برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش: برای آزمودن فرضیه ها به طور کلی به میزان پاسخ ۷۱٫۳ ٪ از روش های تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج به دست آمده که با مطالعات تحقیقات قبلی انجام شده مطابقت داشت نشان داد که بین مدیریت پایبندی بالا با عملکرد کارکنان و همینطور رضایت شغلی با عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. شیوه های محاسبه شده تاثیر مدیریت پایبندی بالا بر عملکرد فعلی سازمان را نشان می دهد ، از این رو این تحقیق می تواند به عنوان یک راهنمای عمل برای مدیریت سازمانهای دولتی باشد تا با استفاده از یافته های ان در جهت تاکید بر حل مشکلات کارمندان و افزایش بهره وری استفاده نمایند

 

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله