خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تطبیقی علل شکست راهبردها و ارائه مدل

مقاله بررسی تطبیقی علل شکست راهبردها و ارائه مدل S.M.A.R.T برای موفقیت دراجرای آن درسازمان های دولتی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

اهداف تحقیق: براساس مطالعات نشریه معتبر فورچون (Fortune) بیش از ۹۰٪ شرکتهای بزرگ در دستیابی به اهداف استراتژیک ناکام می مانند و بسیاری از پروژه های استراتژیک در عمل با شکست مواجه می شوند و بر اساس آخرین تحقیقات انجام گرفته در خصوص درصد استفاده از ابزارهای مدیریتی توسط مدیران در سال ۲۰۰۶ که در مجله معتبر استراتژی و رهبری به چاپ رسیده، برنامه ریزی استراتژیک بیشترین کاربرد را با ۸۸ ٪ آرا توسط مدیران موسسات بزرگ دارا بوده است (۲۰۰۷ ,Bian S) استراتژی یک رویکرد تحول آفرین است اما شکست های آن این ویژگی مهم را از بین می برد رسیدن به اهداف استراتژی در بخشهای مختلف در گروه تناسب و انسجام استراتژیها است این موضوع یکی از چالشهای مدیران در تدوین و پیاده سازی راهبردها است تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی استراتژی و بررسی عواملی موثر در شکست راهبردها در سازمان دولتی را بررسی می کند. روش تحقیق: این مقاله از حیث هدف، کاربردی و از حیث نوع داده ها کمی و از حیث طرح تحقیق توصیفی و پیمایشی است. محقق با مطالعات کتابخانه ای مهمترین عوامل شکست راهبردها از نگاه دانشمندان را استخراج کرده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی است در مرحله اول پژوهش به صورت کیفی با اتکا با مصاحبه با خبرگان و در مرحله ی دوم به صورت کمی و با بهره گیری از پرسشنامه انجام شده است برای بررسی مطالعات و سوالات در این باره با استفاده از متدولوژی گراند تئوری مورد تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفته اند و سپس به رتبه بندی این موانع می پردازیم. نتایج تحقیق: اگر علل شکست و موفقیت راهبردها بررسی و طبقه بندی شود می توان گامی اثر بخش برای جلوگیری از شکست راهبرد ها در سازمان های دولتی برداشت.محققان عوامل شکست راهبردها را در ابتدا بررسی و رتبه بندی و آنگاه در قالب مدل SMART برای پیاده سازی و استاندارد سازی راهبرد ها چک لیستی راهنما برای میزان موفقیت راهبردها ارائه می شود

 

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله