خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تهدیدات امنیتی سیستم های اطلاعاتی در سازمان

مقاله: بررسی تهدیدات امنیتی سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها و ارایه راه حل

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چكيده

سازمان هاي امروزي به طور شديدي به تكنولوژي اطلاعات متكي و امنيت اطلاعات بسيار مورد توجه هست با اين وجود خطوط راهنماي كمي در اين مورد وجود دارد در اين مقاله سعي شده بيشتر از جنبه مديريتي به بررسي موانع و مسائل امنيتي كه ممكن است براي سيستم هاي اطلاعاتي رخ دهد و عواملي كه بايستي براي طراحي، اجرا و نگهداري يك سيستم امنيت اطلاعاتي آنها را مد نظر قرار داد پرداخته شود. برخي از اين عوامل كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده : نبود تئوري منسجم، گسترش جهاني اينترنت و رشد عظيم تجارت الكترونيكي، فعاليت هاي برون سپاري، اشتباهات انساني، فقدان منابع و متخصصان فني، ايرادات سيستمي، خطرات ناشي از عوامل طبيعي كه همه منابعي هستند كه ريسك هايي براي سيستم اطلاعاتي محسوب مي شوند. خيلي از اين مسائلي كه ما آنها را ساده مي پنداريم ممكن است حتي سازمان را به نابودي بكشانند. در بخش ديگر مقاله براي اين موانع راهكارهايي ارائه شده كه چگونه مي توان تهديد ناشي از اين عوامل را به حدأقل كاهش داد. به دليل رقابت شديدي كه بين سازمانهای امروزی وجود دارد همواره تهديدات امنيتي براي سازمان ها بخصوص در زمينه اطلاعات كه امروزه تبديل به كالايي غير قابل جايگزين شده است وجود دارد پس امكان از بين بردن تهديدات به طور كامل وجود ندارد بلكه بايد سعي نمود با مديريت صحيح اين تهديدات امنيتي را به حدأقل ممكن كاهش داد.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله