خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تکنیکهای ارزیابی تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقاله: بررسی تکنیکهای ارزیابی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وتاپسیس(TOPSIS) با داده های فازی در مدیریت

چکیده :
در این مقاله به بیان برخی از روشهای مطرح شده در تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با داده های فازی پرداخته ایم نتایج حاکی از آن است
که روشهای تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی از آغاز تا کنون توسعه زیادی یافته و اصلاحات زیادی بر آنها اعمال شده اما این دلیل بر
نامناسب بودن تمام روشهای قبلی و بی اثر بودن جوابهای آنها نمی باشد کما اینکه در بسیاری از موارد اشکالات وارده در مواردی خاص رخ می نماید و
استفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی در مدیریت کاربرد دارد زیرا مدیریت امروزه مدیریت فازی است. در پایان سعی شد طبق
هدف تحقیق به ارائه یك روش جدید در تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس پرداختیم

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله