خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی جریان صفحه با لبه های بالا وپایین نیم دایره

بررسی مشخصه ها و رفتار جریان سیال و همچنین به دست آوردن ضرایب بی بعد پیرامون اجسام غوطه ور جزء مسائل مهم و قابل توجه در رشته های مهندسی به شمار می رود. در این حالت بین جسم و سیال مبادله نیرو و انرژی رخ می دهد. تعیین این نیروها می تواند اساس حرکت جسم غوطه ور و یا پایه محاسبات لازم جهت مقاوم سازی ساختارهای مستغرق در سیال را مشخص نماید. از نظر فیزیک کلاسیک انتقال حرارت توسط سه روش هدایت جابجایی و تابشی انجام می شود. این پروژه به وسیله نرم افزار های گمبیت و فلوئنت مدلسازی و تحلیل شده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله