خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی دیدگاه مدیران درمورد رابطه بین حاکمیت شرکتی

مقاله بررسی دیدگاه مدیران درمورد رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع انسانی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

شیوه های منابع انسانی موفق در ظرفیت سازمانی برای انطباق با تغییرات در یک محیط جهانی به سازمان کمک میکند؛ این شیوهها زیرساخت های لازم را ارائه می کنند که سازمان را قادر به ایجاد ارزش در بازار میسازد. از طرفی حوزه حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع انسانی در هم تنیده و نقش منابع انسانی در اداره کردن سازمان ها در دوران پس از انرون بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر به ارزیابی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع انسانی می پردازد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه شامل مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد . ابزار پژوهشی پرسشنامه است . تعداد سوالات تخصصی برای آزمون رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع انسانی ، ۲۰ سوال می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج نشان داد که بین استقلال هیئت مدیره ، افشا و شفافیت اطلاعات شرکت وجود حسابرسی داخلی، وجود کمیته حسابرسی ، دوگانگی نقش رئیس هیأت مدیره با انعطاف پذیری نیروی کار، توانمندسازی ، کار تیمی ، آموزش و توسعه رابطه وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله