خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی دینامیک جریان اطراف خودروی سدان به صورت دوبع

فهرست مطالب

چکیده ۴

فصل اول : مقدمه.. ۸

۱-۱-مقدمه. ۹

۱-۲-کار های گذشته. ۱۰

۱-۳-روش انجام کار. ۱۰

فصل دوم : معادلات حاکم.. ۱۲

۲-۱-مقدمه. ۱۳

۲-۲-معادله پیوستگی. ۱۳

۲-۳- معادله مومنتوم ۱۳

۲-۴- معادلات جریان آرام ۱۴

۲-۵- معادلات جریان آشفته. ۱۴

۲-۵-۱- روش آماری بررسی جریانات آشفته. ۱۴

۲-۵-۲-معادلات حرکت در جریان آشفته. ۱۵

۲-۵-۳-معادله پیوستگی در جریان آشفته. ۱۵

۲-۵- ۴-معادلات مومنتوم در جریان آشفته. ۱۵

فصل سوم : روش حل عددی… ۱۶

۳-۱-مقدمه. ۱۷

۳-۲-تولید هندسه. ۱۷

۳-۳-انسیس فلوئنت.. ۱۸

۳-۴-مدل سازی های جریان آشفته. ۱۹

۳-۴-۱-مدل یک معادله ای اسپالارت آلماراس.. ۱۹

۳-۵-استقلال از شبکه محاسباتی. ۲۰

فصل چهارم : ارائه و بررسی نتایج… ۲۲

۴-۱-مقدمه. ۲۳

۴-۱-۱-فشار استاتیکی. ۲۳

۴-۱-۲-فشار دینامیکی. ۲۳

۴-۲-جریان آرام: ۲۴

۴-۲-۱- سرعت: ۲۴

۴-۲-۲-فشار استاتیکی. ۲۵

۴-۲-۲-۲-فشار دینامیکی. ۲۶

 

۴-۳-جریان آشفته: ۲۷

۴-۳-۱-سرعت.. ۲۷

۴-۳-۲-فشار استاتیکی. ۲۸

۴-۳-۳-فشار دینامیکی. ۲۹

نتیجه گیری… ۳۰

مراجع.. ۳۱

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله