خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و نقدینگی

مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و نقدینگی بازارسهام درایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

سرمایه گذاران نهادی یکی از بحث برانگیزترین و مهم ترین مباحث بازارهای مالی در سالهای اخیر می باشد که با توجه به نقش و کارکردشان می توانند در ساز و کار بازارهای اوراق بهادار تاثیرگذار باشند. در این پژوهش سرمایه گذاران نهادی را به چهار دسته سرمایه گذاران عمدد، بانکها و بیمه ها، سرمایه گذاران سازمانی و صندوق های بازنشستگی تقسیم نموده و نقش و تاثیر آنان را بر نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار داده ایم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحلیل همبستگی می باشد. در این تحقیق یک فرضیه اصلی تعریف نموده ایم که شامل چهار فرضیه فرعی می باشند که با استفاده از رگرسیون تلفیقی و ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند.این تحقیق در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۳ در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و نمونه آماری پژوهش شامل ۱۱۵ شرکت از صنایع مختلف می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که درصد سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذاران سازمانی بر نقدینگی بازار سهام مثبت و معنادار می باشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله