خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد باشاخص فلاکت

مقاله بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد باشاخص فلاکت درایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: نرخ تورم به اضافه نرخ بیکاری. اهمیت این شاخص در این است که بر اساسی اعتقادات برخی از اقتصاددانان، شاخصی فلاکت دارای رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه است و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت تأثیر میگذارد. همچنین مباحث تجربی و ملاحظات نظری در مورد نقش دولت در اقتصاد، اصلاحات اقتصادی و آزادسازی در دوران جدید، نتایج ارزشمندی را در مورد کیفیت و چگونگی دخالت دولت و سیاستگذاری اقتصادی دولت در اقتصاد و حتی جامعه پیش روی ما قرار داده است دستیابی به نرخ ر شد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی ) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد متمرکز نموده اند. رشد اقتصادی نشان دهنده افزایش بلندمدت ظرفیت تولید برای افزایش عرضه کلی در تامین نیازهای جمعیت است. از سویی مخارج دولت با فراهم کردن زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و بهبود کارایی نیروی کار، بر رشد تولید و اقتصاد اثر مستقیم میگذارد.از این رو در پژوهشی حاضر برآنیم به بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد با شاخص فلاکت بپردازیم. داده های مورد استفاده در این بررسی برای کشور ایران در دوره ی زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۷ به دست آمده است. مدل رگرسیون مورد نظر نیز در قالب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)می باشد. . نتایج حاصل شده، گویای رابطه معنی دار بین رشد اقتصادی با شاخصی فلاکت در ایران است

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله