خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی رابطه ریسک خاص شرکتی ونقش نظارتی سرمایه گذار

مقاله بررسی رابطه ریسک خاص شرکتی ونقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

مدیران تمایل دارند جهت بیشینه ساختن منافع شخصی، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی شرکت ارائه نمایند. لذا شناسایی اخبار بد را به تعویق انداخته و اخبار خوب را تسریع می نمایند. در نتیجه نظارت مالکان نهادی، عدم شفافیت اطلاعات توسط مدیران و به دنبال آن خطر ریزش قیمت سهم کاهش مییابد. عدم شفافیت اطلاعات و ارائه کمتر اطلاعات خاصی شرکت موجب سلب اعتماد سرمایهگذاران شده و بازده شرکت وابستگی بیشتری به بازده بازار و صنعت خواهد داشت (افزایش همزمانی قیمت سهام). هدف پژوهشی حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی با همزمانی قیمت سهام است. جهت آزمون رابطه اخیر از تحلیل رگرسیون دادههای تابلویی استفاده گردیده است. برای این منظور دادههای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ گردآوری شد. یافته های حاصل از پژوهشی نشان دهنده آن است که رابطه مالکیت سرمایهگذاران نهادی باهمزمانی قیمت سهام معکوس و از نظر آماری معناداراست

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله