خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی راهبردهای تاثیر گذار درتوسعه توریسم شهرسنندج

مقاله بررسی راهبردهای تاثیر گذار درتوسعه توریسم شهرسنندج با استفاده ازماتریس SWOT

پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

چکیده مقاله:

امروزه صنعت توریسم دردنیا سومین صنعت سوداور است و کشورهایی که لحاظ تاریخی و میراث فرهنگی فقیر هستند برای جذب درامدهای آن دست به ایجادفضاهای مصنوعی می زنند هدف مقاله حاضر بررسی راهبردهای تاثیر گذار در توسعه توریسم شهر سنندج می باشد بدین منظور دراین مقاله با استفاده از روش پیمایش مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارایه استراتژی و راهبردهای موثر جهت توسعه گردشگری درشهر سنندج پرداخته شده است نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل سوات نشان میدهد که محدودیت ها و تنگناهایی که توسعه توریسم درسنندج با آن روبروست ناشی ازنامناسب بودن و ناکافی بودن تسهیلات و تجهیزات اقامتی و رفاهی با امتیاز وزنی ۱/۴۲ به عنوان اساسی ترین عامل دربین ضعف های مدیریتی قرارگرفته که نیازمند بازنگری و ارایه سیاست های مناسب درجهت کاهش ضعف ها و رفع تهدیدها با استفاده ازنقاط قوت و فرصت ها می باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله