خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی روشهای امهال بدهی معوق مشتریان دربانکداری

مقاله بررسی روشهای امهال بدهی معوق مشتریان دربانکداری بدون ربا

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

 

چکیده مقاله:

این پژوهشی که از نوع کاربردی است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بکی از معضلات نظام بانکی در خصوصی اجرایی شدن موضوع امهالی بانکی در کشور را مورد بررسی قرار می دهد، بدین گونه که در ابتدا پس از طرح مسئله جایگاه ام هالی بدهی در بانکداری بدون ربا وضعیت مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور مطرح می شود و طی سنخ شناسی متقاضیان امهالی ضرورت استمهالی بخشی از مطالبات معوق مشتریان را گوشزد می کند، در ادامه ضمن بررسی جریمه تاخیر بعنوان یک موضوع مشابه از نظر شبه ربوی بودن از نگاه فقهای شیعه چگونگی اخذ جریمه تاخیر در بعضی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس پس از ارزیابی روشهای اجرایی متعارف امهال بدهی در بانکداری بدون ربا نیاز به راهکاری که از جنبه مبانی فقهی، حقوقی، اقتصادی و بانکی کاملا مطلوب باشد احساسی می شود که تاکنون ارائه نشده است لذا جهت حل مشکل راهکار پیشنهادی ام هالی بدهی در بانکداری بدون ربا برای بدهکاران دولتی و غیردولتی «عقد مشارکت کاهنده» و اختصاصا برای بدهکاران دولتی از اوراق تصفیه واسناد خزانه وصکوک اجاره تشریح و معرفی می گردد و در پایان مشخص می شود که یکی از مهمترین روشهایی که در این خصوصی می شود پیشنهاد داد همان عقد مشارکت کاهنده تدریجی می باشد که تاکنون مورد استفاده واقع نشده است

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله