خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی شناسایی چالشهای تجارت الکترونیک در صادرات

بررسی شناسایی چالشهای تجارت الکترونیک در صادرات صنایع غذایی

(با رویکرد تاثیر فناوری اطلاعات بر کسب و کار صنایع غذایی ایران)

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

این پژوهش موانع پیش و تجارت الکترونیکی در صنعت خشکبار را مورد توجه قرار داده است.با نگاهي اجمالي به ميزان پيشرفت تجارت الكترونيكي در شركتهاي توليدي-صادراتي خشكبار در ايران مشخص مي‌شود تنها ۸/۲۶درصد از شركتهاي صادراتي خشكبار كه در اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران فعال مي باشند، داراي وب‌سايت اختصاصي هستند كه از اين تعداد نيز تنها ۰۳/۱آنها آماده قيمت گذاري (در حال بارگذاري) در وب‌سايت خود مي باشد.پژوهش حاضر با بررسی موانع و مشکلات پیش روی تجارت الکترونیکی در شرکت های صادراتی خشکبار ایران در فضای اقتصاد مقاومتی کشور به  ارائه راهکارهای رفع آن پرداخته است.بدين منظور با مرور ادبيات تحقيق، مهم‌ترين موانع پیش روی تجارت الكترونيكي شناسايي گرديده و در قالب مدل سه شاخگي در سه شاخه‌ي موانع ساختاري، محتوايي و زمينه‌اي به عنوان سه فرضيه تحقيق دسته بندي شده شدند. پس از پخش و جمع آوري پرسشنامه در بين ۶۱ شركت توليدي- صادراتي خشكبار آذربايجانشرقي كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند و تجزيه و تحليل داده‌ها؛ هر سه دسته موانع مورد تاييد قرار گرفتند و به عنوان با اهميت‌ ترين عامل، موانع ساختاري موجب عدم پذيرش تجارت الكترونيكي در شركتهايتوليدي-صادراتي خشكبار شناخته شد. همچنين رتبه‌بندي كلي موانع نشان مي‌دهد عوامل عدم‌اعتماد خريداران، كمبود افراد كارشناس، ابهام در قوانين و نبود جايگزينهاي سيستم پرداخت به ترتيب چهار مانع اصلي عدم پذيرش تجارت‌الكترونيكي در اين شركت‌ها به ‌شمار مي روند. دولت و سازمانهاي تجاري مربوطه مي توانند براي كمك به بخش خصوصي براي پياده سازي تجارت الكترونيكي و از ميان برداشتن موانع آن، به راهكارهاي اشاره شده در اين تحقيق توجه بيشتري نمايند.به نظر می رسد این نتایج می تواند در سایر شرکت های فعال صادرات خشکبار کشور،تعمیم داده شود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله