خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل موثربرتوسعه سرمایه گذاری درشرایط پسابر

مقاله بررسی عوامل موثربرتوسعه سرمایه گذاری درشرایط پسابرجام

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

به دنبال امضای توافق هسته ای مابین ایران و ۱ + ۵ که به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام مشهور شد، و رفع برخی از تحریم های ظالمانه هسته ای که در طول بیش از یک دهه به ملت ایران تحمیل شده بود و به تعبیری . گشایش اقتصادی که در بخشهای مختلف اقتصاد و تولید ایران به واسطه آزاد شدن پولهای بلوکه شدد ایران و استقبال اکثر کشور ها به سرمایه گذاری در ایران و رونق و شکوفایی داخلی اتفاق افتاد، کشور ایران در شرایطی قرار دارد که از ان به پسا بر جام تعبیر می شود. هدف در این مقاله بررسی شرایط و ویژگیهایی است که باید تدارک دیده شود تا با تحقق آنها کشور شاهد توسعه سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی باشد. روش تحقیق این مقاله ؛ استفاده از منابع کتابخانه ای ، رسانه ها، روزنامه ها و مجلات اقتصادی می باشد. لزوم ایجاد فضای مطلوب سرمایه گذاری در داخلی، عدم شتابزدگی در مشاهدد اثرات برجام، تحلیل و پیش بینی سودآوری سرمایه گذاری در حوزد نفت و مسکن از نتایج این مقاله می باشد که به تغصیل تشریح گردیدد است. امیدواریم ازین رهگذر شرایط واقعی کشور پس از بر جام تبیین و تحلیل وضعیت موجود و نکات کلیدی ی به سرمایه گذاران برای تصمیم گیری بهتر ارایه گردد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله