خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل موثر براجرای استراتژی براساس مدل اسکات

مقاله بررسی عوامل موثر براجرای استراتژی براساس مدل اسکات در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

چکیده مقاله:

سازمانهای امروزی با آگاهی از امکانات و محدودیت های خویش جهت نیل به اهداف و رسالت های بلند مدت در سایه تجهیز منابع و وحدت رویه ها و فرآیند ها ، رویکردبرنامه ریزی استراتژیک را انتخاب نموده اند. در این راستا شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی بعنوان بخشی از صنعت آب و فاضلاب کشور با توجه به گستره وماهیت خدمات و محصولات تولیدی اقدام به برنامه ریزی استراتژیک در سال ۱۳۷۲ نموده و از آن زمان تلاش بر پیاده سازی آن شده است. اما بر طبق گزارش مدیران و براساس اسناد موجود اجرای استراتژی در سازمان با موانع و چالش هایی روبرو بوده است که بررسی های انجام یافته گویای آن است که عوامل و ویژگی های سازمانی درخور توجه قرار نگرفته است واز طرفی دستیابی به الگو یا چارچوب های مناسب برای سامان دهی به اقدامات اجرایی می تواند به اجرای درست استراتژی ها یاری رساند.در این مقاله ، سعی شده است تا ابعاد مقوله اجرای استراتژی مورد بحث و بررسی قرارگرفته و ضمن ارائه یک دسته بندی ازمهمتیرین نگرشهای موجود در زمینه اجرایاستراتژی بر مبنای دسته بندی تئوریهای مدیریت با استفاده از مدل ریچارد اسکات، مهمترین عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز استراتژیها از دیدگاه صاحبنظران ونظریهپردازان استخراج گردد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله