خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات

بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی ( شعب بانک های سپه شهر تهران)

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

همواره بالا بودن معوقات بانکی یکی از عوامل کاهنده کارایی بانک ها و نظام پولی در اقتصاد و بالتبع مانع رشد اقتصادی در کشور قلمداد شده است. اینکه بانک ها و موسسات اعتباری پیش از پرداخت تسهلات بدانند ریسک بازپرداخت تسهیلات برای افراد مختلف چه میزان است، میتواند باعث کاهش معوقات شود. لذا در این تحقیق با استفاده از اطلاعات پرسشنامهای یک نمونه با حجم ۴۱ پاسخگو و برآورد الگوی لاجیت، عوامل موثر بر عدم بازپرداخت به موقع تسهلات برای مشتریان بانک سپه در سطح شهر تهران تعیین گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد فرد، سابقه حساب، تعداد اقساط و میزان رضایت بر بازپرداخت، اثر منفی و مبلغ وام و تعداد مراجعات اثر مثبت داشتند. از این رو پیشنهاد شد با توجه به عدم معنی داری متغیر گواهی کسر اقساط، جهت کاهش روال اداری اخذ وام، این مدرک اخذ نگردد. همچنین تعداد اقساط وام پرداختی بر نکول وام اثر منفی دارد. پس وامهای درازمدت و دارای تعداد قسط بیشتر باید در اولویت قرار گیرند

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله