خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی متغیرهای موثربرپذیرش تکنولوژی: برازش مدل

مقاله بررسی متغیرهای موثربرپذیرش تکنولوژی: برازش مدل دیویس

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهشی بررسی متغیرهای مؤثر بر پذیرش تکنولوژی در صنعت بانکداری ایران است. برای این منظور، مدل پذیرش تکنولوژی دیویس با داده های جمع آوری شده از جامعه آماری پژوهش، برازش داده شده است. گرایش اصلی . پژوهش حاضر کاربردی و استراتژی آن علی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان بانکهای ملی در استان آذربایجانشرقی میباشند، که به صورت تصادفی انتخاب شده، و مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از انجام تحلیل عاملی، رگرسیون و رسم نمودار مسیر به وسیله نرم افزار لیزرلی، مشخص شد که تمام عوامل بر پذیرش تکنولوژی مؤثر می باشند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله