خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی مدیریت سودواقعی درطی چهارمرحله مختلف چرخه

مقاله بررسی مدیریت سودواقعی درطی چهارمرحله مختلف چرخه عمر

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهشی، بررسی مدیریت واقعی سود در مراحل چرخه عمر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این پژوهش ۷۰ شرکت از صنایع مختلف بین سال های ۸۸-۹۲ انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه ها، از نرم افزارهای EVieWS استفاده شده است که در ابتدا مانایی متغیرها بررسی گردید و سپس آزمون F لیمروهاسمن بر روی مدل ها انجام گرفت. در آخر نیز با بررسی معناداربودن متغیرها در مدلها و با مقایسه ضرایب این نتیجه بدست آمد که مدیریت واقعی دسود در مرحلهی رشد از مراحل بلوغ و افول کمتر می باشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله