خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی مفاهیم و نظریه های کارآفرینی اجتماعی

مقاله : بررسی مفاهیم و نظریه های کارآفرینی اجتماعی: توسعه کارآفرینه اجتماعی، آسیب ها و راهکارها

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

مفهوم کارآفرینی در دهه های اخیر توجه جدی محافل علمی و سازمان های دولتی و خصوصی را به خود جلب نموده است. مروری کوتاه در ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که کارآفرینی به دلیل غلبه رویکرد اقتصادی درصدد ارایه روش های جدید برای حداکثرسازی سود و کسب درآمد بوده است. سازمان های اجتماعی نیز بایستی با استفاده از مفهوم کارآفرینی تحولی در ساختار سنتی خود به وجود آورند. امروزه به توسعه کارآفرینی اجتماعی به عنوان ماموریتی اجتماعی و انسان دوستانه، و یکی از راهکارهای حل برخی مسائل و آسیب های اجتماعی توجه می شود. کارآفرینی تاثیری مثبت و مستقیم در بسیاری از فعالیت های مختلف کشورها داشته است، از یک سو سبب توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی می شود و از سوی دیگر، می تواند سبب بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه شود. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل و آسیب های اجتماعی ریشه در بیکاری و عدم اشتغال افراد جامعه دارد، توجه به مقوله کارآفرینی اجتماعی می تواند تا حد زیادی آسیب های اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده و آن ها را کاهش دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله