خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی موانع پیاده سازی استراتژیهای بازاریابی در

مقاله بررسی موانع پیاده سازی استراتژیهای بازاریابی درشرکت مپنا و ارائه راهکار

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

مطالعات انجام شده در زمینه علل شکست استراتژی ها در سطوح مختلف سازمانی نشان می دهد، اغلب سازمان ها در پیاده سازی استراتژی ها با مشکل مواجه هستند. با شناسایی عوامل بازدارنده یا موانع اجرا، میتوان در جهت پیادهسازی مؤثر استراتژی ها، اقدام لازم را پیش بینی کرد و با غلبه بر این عوامل در جهت تحقق اهداف سازمانی حرکت کرد. اکثر تحقیقات صورت گرفته در سطح کشور بر تدوین استراتژی ها متمرکز شده است و علی رغم ضرورت و اهمیت اجرای استراتژی ها، تحقیقات بسیار نادری در این زمینه انجام گرفته است. لذا هدف از این تحقیق بررسی و رتبهبندی موانع پیادهسازی استراتژی های بازاریابی و ارائه راهکارهایی برای آن می باشد. در این تحقیق موانع به چهار دسته موانع اطلاعات، تصمیم گیری صحیح، انگیزش، و ساختار تقسیم بندی شده است. برای بررسی این دسته از موانع بر اجرای استراتژی های بازاریابی، پرسشنامه استاندارد نیلسون و همکاران به کارشناسان شرکت مپنا توزیع شد که پس از جمع آوری دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین چهار دسته موانع اجرای استراتژی های بازاریابی، عامل انگیزه به عنوان مانع اجرای استراتژی های بازاریابی در شرکت مپنا مورد تایید قرارگرفت

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله