خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی نقش مدیرت مشارکتی بر میزان اثربخشی رفتار

مقاله:بررسی نقش مدیرت مشارکتی بر میزان اثربخشی رفتار سازمانی

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

مـديريت مبتنـي بـر مشـاركت، بـا آغـاز دوران مـديريت كلاسيك نو عموميت يافـت. ايـن نگـرش بـه دنبـال ايجـاد هماهنگي در ميان كاركنان در راستاي دستيابي بـه اهـداف سـازماني از راه فـراهم آوردن زمينـه­هـاي مشـاركت در تصميم گيري مورد توجه قرار گرفت. مديريت مشاركتي فرايندي است كه در آن زيردستان در قدرت تصميم گيري به ميزان قابل توجهي با مديران خود شريك مي شـوند. و از طريق استفاده عاقلانه از مديريت مشاركتي، مديران با تكيـه بر تخصص جمعي، تجربـه و عقـل كاركنـان خـود تصـميم­گيري مي كنند. ویژگی دیگر سازمان­های موفق اثربخشی سازمانی است. سازمان­های آموزشی هر جامعه، همانند سازمان­های دیگر، سعی در تحقق اهداف سازمان­های خود را در الویت قرار می­دهند و این موضوع زمینه بررسی و مطالعه اثربخشی سازمان را فراهم می­کند. بنابراین در مطالعه حاضر که تحقیقی مروری می­باشد به بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثربخشی رفتار سازمانی پرداخته خواهد شد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله