خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی وضعیت پیاده سازی حسابداری تعهدی دردستگاه های

مقاله بررسی وضعیت پیاده سازی حسابداری تعهدی دردستگاه های اجرایی کشورو شناسایی چالشهای موجود مطالعه موردی: دستگاه های اجرایی استان کردستان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

یکی از مفروضات بنیادی حسابداری ، فرضی تعهدی می باشد که بر اساس آن درآمدها و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحقق (تحصیل) و تحمل شوند. از آنجا که این نظام حسابداری بدون توجه به دریافت و پرداخت وجه نقد، معاملات و رویداد های مالی را ثبت می نماید، لذا اعتقاد بر این است که باعث کارایی و شفافیت بیشتر خواهد شد. از آنجا که در ایران سالها از مبنای نقدی استفاده شده و تبدیل به مبنای تعهدی منجر به شناسایی و ایجاد مشکلاتی در سطح عمل گردیده لذا این تحقیق به بررسی و شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در اجرای نظام حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی پرداخته و پس از تدوین فرضیات از طریق پرسشنامه، نظرات کارشناسان و ذیحسابان ۷۵ دستگاه دولتی در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اجرای نظام حسابداری تعهدی کاملاً موفق نبوده و به اعتقاد پاسخ دهندگان اجرای حسابداری تعهدی در کشور صرفاً بصورت شکلی بوده و با وضعیت مطلوب آن فاصله دارد؛ ضمن اینکه مهمترین چالشهای موجود در این زمینه به ترتیب شامل ناکارآمدی نظام بودجه ریزی موجود، ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی، عدم تخصیص بهینه منابع و اعتبارات و نیز فرآیندهای اداری زائد بوده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله