خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی و تعیین عوامل موثررشدونمو صنعت فاستونی ایران

بررسی و تعیین عوامل موثررشدونمو صنعت فاستونی ایران به روش ترکیب تکنیک دلفی ورویکرد فرآیند سلسله مراتبی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

صنعت فاستونی از صنایع قدیمی بشری محسوب می شود و سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه باعث به وجود آمدن پتانسیلهای تولید پارچه فاستونی گردیده است و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور را دارد. از طرفی سرانه مصرف پارچه فاستونی در کشور از یک مترمربع برای هر نفر در سال به کمتر از نیم مترمربع رسیده است و به نظر میرسد این صنعت بر داشتن توانایی لازم در تولید و رفع نیاز داخل کشور و همچنین رقابت پذیری در بازار خارجی نیازمند شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر رشد و نمو صنعت فاستونی در ایران میباشد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی این متغیرها از طریق تکنیک دلفی و رتبهبندی آنها توسط فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP میباشد. نتایج نشان میدهد معیار «اقتصاد و بانک» با ضریب اهمیت ۰٫۲۵۹ اولین اولویت در بین شش معیار اصلی شناسایی شده بوده و زیر معیار «مشکلات سیستم بانکی و بالا بودن بهره بانکی و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات» با ضریب اهمیت ۰٫۱۲۷ اولویت اول از بین شانزده زیر معیار مورد ارزیابی شناخته شدند. همچنین یافتهها مبین آن است که عوامل دیگری از جمله قوانین و مقررات ، مواد اولیه و مشکلات وابسته از جسله مهم ترین عوامل موجود بر توسعه و رشد صنعت فاستونی کشور هستند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله