خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان سازمان‌ها

مقاله:بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان سازمان‌ها با استفاده از فناوری‌اطلاعات

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

 

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در بهبود تصمیم گیری کارکنان و مدیران سازمان ها انجام شده است. بدین منظور، از طریق طراحی پرسشنامه ای ۱۷ گویه ای، چگونگی این تاثیر در یک مورد مطالعه بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده که پس از توزیع ۱۰۰ پرسشنامه، تعداد ۸۰ پرسشنامه برگشت داده شد. یافته های حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد که آموزرش مدیران و کارکنان با فناوری های نوین، وجود اینترنت در سازمان، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب، وجود متخصصین رشته IT، سیستم های همکاری مشترک و کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون اداری، همگی موجب بهبود تصمیم گیری مدیران و کارکنان می شود. در این منظر، وجود متخصصین رشته IT دارای بیشترین و سیستم های همکاری مشترک دارای کمترین میزان تاثیر است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله