خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بهره گیری از استنتاج فازی برای ارزشیابی آموزش

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

بهره گیری از استنتاج فازی برای ارزشیابی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

چکیده:

در زمان بررسی شیوه­های ارزشیابی و سنجش در دانشگاههای پیام­نور اولین مسئله­ای که تبیین آن ضروری است دیدگاه ما برای سنجش می­باشد. برای مثال آیا معیار سنجش، در گسترۀ نظام مدیریتی و اداری دانشگاه است یا دیدگاه ما روی موضوع میزان رعایت اصل آموزش از راه دور و تلاش در تسهیل و پیشبرد این هدف می­باشد. در­این مقاله بر محوریت هدف دانشگاه پیام نور که اموزش از راه دور و اصل دانشجو محوری می­باشد متمرکز شدیم. شاخص­های این مقوله از لحاظ پیاده­سازی آموزش الکترونیک و خدمات الکترونیک اهمیت می­یابد. در این حیطه آنچه در هنگام ارزیابی شاخص­ها مطرح می­شود، مقادیر نسبی و نیاز به تصمیم­گیری منعطتری نسبت به روش­های کلاسیک آماری می­باشد تا انعطاف­پذیری سنجش در اعمال شاخصها حفظ گردد. در حیطۀ سنجش همواره با مقادیر نادقیق و تقریبی سروکار داریم که در اگر بخواهیم سنجش را بر مبنای شیوه­های مبسوط ریاضی و آماری انجام دهیم، چندان کارایی ندارد. با بهره­گیری از استنتاج فازی و آمارگیری خاص آن در حیطۀ مقولۀ منطق فازی قادریم با بررسی شاخص­های متعدد و بدون نیاز به محدود­سازی گسترۀ استدلال و تصمیم­گیری، در فضایی پویا با عدم قطعیت طبیعی جاری در فضا، اقدام به ارزیابی سنجیده و پویا کنیم. در این مقاله در ابتدا شاخص­های مناسب برای ارزیابی عملکرد اساتید در تدریس دروس ریاضی تعیین شده و در بخشهای بعدی پس از معرفی منطق فازی و تصمیم گیریهای فازی، با فازی سازی و نحوۀ استنتاج فازی ، اقدام به ارزشیابی و سنجش نموده ایم که این سنجش می تواند بصورت الکترونیکی پیاده سازی شود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله