خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بهینه‏ سازی تنظیمات رله دیفرانسیل سري KBCH جهت حفاظ

در این مقاله مقادیر بهینه پارامترهای رله دیفرانسیل سري KBCH با توجه به نوع CT، میزان تپ ترانسفورمر در بارهای مختلف (بی باری– نصف بار- بار کامل) جهت اثبات این نكته که با توجه به وجود خطای اندازه‌گیری و محاسباتی، با اعمال مقادیر محاسبه شده جهت تنظیم این رله، پارامترها طوری تنظیم می گردد که مقدار جریان دیفرانسیل (Id) حذف می شود. سیستم مورد مطالعه مربوط به واحد PTA1 مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان می‌باشد و برای محاسبه پارامترها و شبیه‏سازی‏ها از نرم افزار ETAP استفاده شده شده است. نتايج نشان مي‏دهند که با استفاده از مقادیر جديد، مقدار Id تقریبا به صفر می‏رسد و مشکلات بالا رفتن Id هنگام تعویض بار از یک باس به باس دیگر و خاموشی واحد برطرف می‏گردد‏.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله