خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بینایی ماشین - مقاله به همراه ترجمه و پیاده سازی

یک روش جدید ACM مبتنی بر ناحیه در این مقاله ارائه می شود که با روش ویژه SBGFRLS پیاده سازی شده است , تابع level set را به نحوی مقدار دهی می کند تا همیشه بصورت باینری باشد و از آن برای نرم تر کردن کرنل گوسی استفاده می کند. مزایای روش پیشنهادی: اول، تابع مبتنی بر ناحیه SPF که می تواند حلقه را در لبه های ضعیف یا محو متوقف کند. دوم، با قرار دادن حلقه اولیه در هر جای تصویر الگوریتم می تواند مرز های داخلی و خارجی را تشخیص دهد. سوم، این الگوریتم ویژگی قطعه بندی محلی و سراسری را دارد که هم شی مورنظر و هم تمام شی های تصویر را می تواند تشخیص دهد. چهارم، هزینه محاسباتی مقدار دهی اولیه کردن دوباره کم شده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله