خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تأثیر عوامل مدیریتی و زیرساخت‌های مدیریت دانش

مقاله:تأثیر عوامل مدیریتی و زیرساخت‌های مدیریت دانش در پذیرش نوآوری باز

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

مديريت دانش فرايندي است كه طي آن، سازمان به توليد، بدست آوري، تسخير و به‌کارگیری دانش براي ارتقاي بهره‌وری سازمان پرداخته است و بستري براي ايجاد رقابت، مزيت رقابتي و توسعه پايدار فراهم نموده است. در مباحث نوآورى باز نیز تأکيد شده است كه توانايى جذب دانش خارجى، محرك عمده براى رقابت بوده است. در نوآورى باز، سازمان‌ها محيط را براى فناوري و دانش كاوش نموده و صرفاً به تحقيق و توسعه داخلى خود وابسته نبوده‌اند. درواقع پیش‌شرط كليدى اين بوده است كه سازمان‌ها از ظرفيت جذبشان بهره‌برداری نموده تا دانش خارجى را درونی سازى و بومی‌سازی نمايند. ازاین‌رو با توجه به نتایج تحقیقات و اهمیت مدیریت دانش در جهت حرکت به سمت نوآوری، در این تحقیق به ارزیابی عوامل مدیریتی و زیرساخت‌های مدیریت دانش برای پذیرش نوآوری باز پرداخته‌شده است. روش انجام پژوهش به‌صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های تحقیقاتی موجود در شهرک علمی- تحقیقاتی واقع در شهر اصفهان بوده که ۳۷ شرکت به‌عنوان نمونه در نظر گرفته ‌شده‌اند. تکنیک آماری مورداستفاده در این تحقیق، آزمون همبستگی و رگرسیون بوده است. طبق نتایج آزمون همبستگی پیرسون در این تحقیق، مشخص شد که میان متغیرهای عوامل مدیریتی، مدیریت دانش و عوامل نوآوری همبستگی معناداری وجود داشته است. نتایج آزمون رگرسیون ساده نیز نشان داد که متغیرهای عوامل مدیریتی و زیرساخت‌های مدیریت دانش در پذیرش نوآوری باز، تأثیری معنادار و مثبت داشته‌اند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله