خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرتوسعه ی بازارمالی دراثرگذاری سرمایه گذاری

مقاله تاثیرتوسعه ی بازارمالی دراثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررشداقتصادی کشورهای عضواوپک

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهش مطالعهای تجربی است که در آن به بررسی تاثیر توسعه ی بازار مالی در اثر گذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک پرداخته شده است. در این مقاله برای بررسی تاثیر توسعه ی بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک از روش های اقتصاد سنجی پانل استفاده شده است. بخش های صنعت و کشاورزی ( به عنوان مقاطع زمانی) در طول دوره زمانی سالانه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. نتایج نشان می دهد که اثر متقاطع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص بازار مالی (اعتبارات پرداختی بخش بانکی به بخش خصوصی) تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین، برای این که بازار مالی بتواند نقش بیشتری در تأثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی داشته باشد، باید این شاخص تقویت یابد. لازم است تصدی گری دولت بر بانک ها کاهش یابد و با ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی و کارآمد کردن نرخ بهره، انتقال اعتبارات به بخش های اقتصادی ناکارا و فاقد ارزش افزوده بالا متوقف گردد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله