خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرشاخص رقابت پذیری نیروی کارLCC

مقاله تاثیرشاخص رقابت پذیری نیروی کارLCC و بهره وری نیروی انسانی LPP برشاخصهای سودآوری، عملکرد مالی وارزش افزوده اقتصادی EVA شرکت های عضوبورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

این تحقیق در صدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخص های مالی و شاخص های بهره وری رابطه معنی دار وجود دارد یا خیر ؟ تحوه این ارتباط چگونه است ؟ آیا نسبتهای مالی می تواند به عنوان شاخص های جایگزین بهره وری مورد استفاده قرار گیرد یا خیر ؟ از بین نسبیت های سود آوری کدام یک با شاخص های بهره وری ارتباط معنی دار تری دارند ؟ و اینکه در کدام یک از رشته فعالیتهای بورس این ارتیاط بیشتر است ؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد ار تهران که تعداد آنها بالغ بر ۲۴۲ شرکت می باشد ، یک نمونه ۱۳۰ تایی به روش نمونه گیری تصادفی طبیقه ای انتخاب و در یک دوره هفت ساله از ایتد ای سال ۱۳۸۴ تا انتهای سال ۱۳۹۰ مورد مطالعه قرار گرقت . معیار هایی که سود آوری شرکت را ارزیابی می نمایند ، عبارتند از بازده سرمایه گذاری ، بازده حقوقی صاحبان سهام ، یازده فروش ، سود باقیمانده ، حاشیه سود و ارزشی افزوده اقتصادی و شاخص هایی که بهره وری واحد انتفاعی را ارزیابی می کنند عبارتند از شاخص رقابت پذیری نیروی کار و شاخص بهره وری نیروی کار . اطلاعات لازم از صورتهای مالی اساسی و یاد داشتهای پیوست صورتهای مالی و گزارشات مجامع و سایر اسناد شرکتهای نمونه استخراج گردیده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله