خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرکایزن و نوآوری در صنعت خودروسازی ایران

مقاله تاثیرکایزن و نوآوری در صنعت خودروسازی ایران

چکیده مقاله:
از اواسط قرن بیستم تاکنون بنگاههای اقتصادی نگران چگونگی تامین سود خود در این محیط کاملا رقابتی هستندو یکی از عوامل موثر که باعث برتری بنگاه ها در این رقابتمی شود نوآوری است.در حال حاضر نبرد برای دستیابی به سهمی از بازار جهانی در دو عرصه رویارویی با مشتری و جلب آن،و دیگری در عرصه خلق محصول می باشد.برایخلق محصول احتیاج به نوآوری است و نوآوری عموما توسط افراد خلاق و خوش فکر به وجود می آید و باعث باقی ماندن در وادی رقابت میشود. از سویی دیگر راهکار کایزن بااصلاحات جزیی به عمل آمده در وضع موجود از طریق تلاشهای بی وقفه و بدون نیاز به تکنولوژی پیچیده و تنها با عقل سلیم ،سعی در استحکام بقا و نیز احیای پیشرفت و رشددارد.واین درحالیست که نوآوری در اکثر مواقع به تکنولوژی بسیار و سرمایه گذاری عظیم محتاج است.در این مقاله نویسنده سعی کرده است با استفاده از روش توصیفی ومروری به تبیین مشکلات صنعت خودرو سازی ایران بپردازد و جایگاه استفاده و نیز عدم استفاده به هنگام دو سیستم فوق را واکاوی نموده است .داده های تحقیق نیز بااستفاده از مطالعه کتب،مقالات علمی و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی معتبر جمع آوری شده است.و نویسنده در نهایت راه برون رفت از این چالش عظیم صنعت خودرو سازیرا در استفاده به جا و صحیح از سیستم بهبود مستمر در کنار نوآوری دانسته است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله