خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیر تکنولوژی رسانه اجتماعی بر عملکرد مشتری

فصل دوم پایان نامه ارزیابی تاثیر تکنولوژی رسانه اجتماعی بر عملکرد مشتری بر اساس رویکرد مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری  در ۵۶ صفحه با منابع دقیق

بسیاری از مدریان بازاریابی از اواخر سال ۱۹۱۰ تا اوایل سال ۲۰۰۰ به بکارگیری گسترده ارتباط با  شتریان پرداختند. مدیران امروزی نیز دست به یکپارچه سازی فناوری ها یعنی برنامه­های کاربردی رسانه­های اجتماعی و استفاده از فرایند های موجود برای توسعه قابلیت ارتباط با مشتریان براساس تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتریان در رسانه های اجتماعی دست زدند که یک مفهوم جدید را به وجود آورد. این روش به تازگی ظهور پیدا کرده و حفظ روابط مشتری را به دنبال دارد  (گرینبرگ[۱]، ۲۰۱۰).

محققان بازاریابی، مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان[۲] را فعالیت‌های روبه‌رو شدن با مشتری می‌دانند که شامل فرایندها، سیستم‌ها و فناوری‌های یکپارچه با برنامه‌های کاربردی نوظهور رسانه اجتماعی برای در گیرکردن مشتریان در مکالمات گروهی و توسعه ارتباط با مشتریان  است ( تراینور[۳]، ۲۰۱۲)

سازمانها در حال به رسمیت شناختن پتانسیل مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی بوده و سرمایه گذاری های قابل توجهی در رابطه با تکنولوژیمدیریت ارتباط با مشتریان  در دوسال گذشته انجام داده اند. با توجه به تحقیقات سارند و همکارانش در سال ۲۰۱۱ هزینه تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتریان بیش از ۴۰% در سال ۲۰۱۰ افزایش بافته و انتظار می رود به بیش از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ برسد. با وجود برنامه های رسانه های اجتماعی اثربخشی تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده و تحت بررسی قرار داده نشده است.

در نتیجه شرکت ها تا حد زیادی به آزمایش و پیاده سازی برنامه های اجتماعی خود پرداخته اند و آنها این کار را بدون داشتن تصویر روشنی از چگونگی این فناوری جدید برای توسعه مورد استفاده قرار داده و عملکرد آن ها را بررسی نمودند. محققان نشان داده اند فناوری های مدیریت ارتباط با مشتریان به تنهایی به ندرت می تواند ارزش هایی را به طور مستقیم به شرکت ها ارائه دهند. و به جای آن،این فناوری هنگامی موثر می باشد که سایر منابع شرکت و فرایندهای ترکیبی نیز وجود داشته باشد (جایاچاندران[۴] و همکاران، ۲۰۰۵).

پژوهش‌های اندکی درزمینه بهبود ارتباط با مشتریان به‌وسیله فناوری‌های رسانه‌های اجتماعی در تعامل با سیستم و فرایند مدیریت ارتباط با مشتریان  پرداخته‌شده است.در این پژوهش در ابتدا به‌اندازه گیری و مفهومی سازی ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتریان پرداخته می‌شود و سپس به بررسی تأثیر مدیریت مشتری محور[۵] و فناوری‌های رسانه اجتماعی بر ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتریان پرداخته می‌شود. سوم به بررسی تأثیر تعاملی منابع سازمان و منابع فناوری‌های اجتماعی  پرداخته می‌شود .درزمینه تحقیقات تعاملی تحقیقات اندکی صورت گرفته است و بخصوص درزمینه فنّاوری‌های بازاریابی  و درنهایت پژوهشگر رابطه‌ای بین ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتریان  و کارایی ارتباط با مشتریان می‌کند و تأثیرات سازمانی را بر آن می‌سنجد (تراینور و همکاران ، ۲۰۱۴)

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله