خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیر ساختار و مالکیت هیات مدیره بر کیفیت افشای

تاثیر ساختار و مالکیت هیات مدیره بر کیفیت افشای اطلاعات(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار و مالکیت هیأت مدیره بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ می پردازد. برای سنجش تأثیرگذاری ساختار هیأت مدیره، از متغیرهای اندازه ی هیأت مدیرد و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیرد استفاده شده است و مالکیت هیأت مدیره و مالکیت اعضای غیرموظف هیأت مدیره جهت بررسی تأثیرگذاری مالکیت هیأت مدیره لحاظ شده است. به منظور کمی نمودن کیفیت افشای اطلاعات از امتیازهای شفافیت و افشای سالانه منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل پژوهشی برای ۵۸ شرکت بورسی حائز شرایط موردنظر، حاکی از وجود رابطه ی مالکیت هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات است. همچنین یافته ها نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین متغیرهای ساختار هیأت مدیره (اندازه ی هیأت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره) و کیفیت افشای اطلاعات وجود ندارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله