خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی

مقاله تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات بررشداقتصادی کشورهای منتخب اسلامی ۲۰۱۲-۲۰۰۰

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

 

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت زیاد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر رشد اقتصادی و به خصوص بر بخش صنعت در دو دهه اخیر و هم چنین، با توجه به این که رشد و توسعه صنعتی به رشد و توسعه اقتصادی منجر میشود، در این مقاله، به دنبال بررسی نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب (ایران، عراق، الجزایر، کویت) طی دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۲ با استفاده از روش پانل دیتا هستیم. هدف فرعی این مقاله شناخت میزان اثرگذاری سرمایه انسانی و فیزیکی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی مورد مطالعه می باشد. کشور های اسلامی عمدتا جزء کشور های در حال توسعه می باشند و شاید مهمترین موضوع بحث در اقتصاد این کشورها مساله رشد اقتصادی باشد. تعیین عوامل موثر بر رشد اقتصادی و اهمیت آنها میتواند در جهت گیری صحیح سیاستهای اقتصادی موثر بوده و روند توسعه یافتگی را تسریع نماید. نتایج حاصل نشان داده است که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت وجود دارد وقتی فناوری اطلاعات و ارتباطات یک درصد افزایش می یابد باعث می شود تولید ناخالص داخلی واقعی ۰/۱۲۹ درصد افزایش یابد. همچنین نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی با تولید ناخالص داخلی می باشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله