خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیر مدیران میانی سازمان ها در میزان موفقیت پروژه

مقاله :تاثیر مدیران میانی سازمان ها در میزان موفقیت پروژه های تحول ساختاری

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

نیاز روز افزون سازمان ها به تعریف و اجرای پروژه های تحول ساختاری باعث گردیده است تا مدیران ارشد سازمان با صرف هزینه های متعدد در صدد طراحی و اجرای این پروژه ها در سازمان های متبوع خود باشند اما علیرغم صرف هزینه های گوناگون ، نتیجه لازم در این خصوص گرفته نمی شود .یکی از علل عدم موفقیت این پروژه ها مخالفت و یا عدم همراهی مدیران میانی است که نقش کلیدی در اجرای پروژه های سازمان دارند . این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مختلف دلایل این امر و بررسی نقش مدیران میانی در این خصوص است . با استفاده از پرسشنامه طراحی شده ، پاسخ های مدیران میانی یکی از سازمان های بزرگ دولتی جمع آوری گردید وتوسط نرم افزار SPSS   آزمون های لازم انجام گردید و در چهار بعد چشم انداز و استراتژی ، کمیته های تخصصی و تیم های کاری ، دوره های توجیهی و آموزشی و همایش ها و منابع انسانی ، تاثیر منفی مدیران میانی در هر چهار فرضیه فرعی به اثبات رسید که به دنبال آن فرضیه اصلی تحقیق ” مدیران میانی نقش موثری در عدم تحقق اهداف پروژه های تحول ساختاری دارند” اثبات گردید .

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله