خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بررضایت مندی

مقاله تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بررضایت مندی مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

یس از انقلاب صنعتی، تغییر و تحول اساسی در تمامی ابعاد تجارت s کسب وکار بد وجود آمدهاست. در این میان استراتژی های سنتی، جای خود را به استراتژی های نوین داده و مدیران سازمان های تجاری و تولیدی همچون شرکت توزیع نیروی برق اهواز به منظور رقابت برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار، به جای محصول مداری به مشتری مداری روی آوردهاند. تاثیر رضایت مشترکین در افزایش سودآوری، سازمان ها را بر آن داشت تا به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان ابزاری کلیدی و پر اهمیت گرایش پیدا کنند. بررسی و کشف دانش هر چه بیشتر در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، اطلاعات مفید و درک بهتری را در رابطه با نحود برخورد با مشترکین در اختیار مدیران شرکت توزیع نیروی برق اهواز قرار می دهد. به همین دلیل در این مقاله، به ارائه و بررسی یک مدل مدیریت ارتباط با مشتری به منظور افزایش رضایت مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق اهواز پرداخته شد داست. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار کارکنان، کیفیت خدمات و محصولات، و توسعه ارتباطات، تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشترکین داشته اما مدیریت تعاملی بر رضایت مشترکین تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله