خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تبیین مدل مزیت رقابتی رهبری هزینه درصادرات براساس

مقاله تبیین مدل مزیت رقابتی رهبری هزینه درصادرات براساس تئوری منبع محور درصنعت سنگهای تزئینی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر خلق مزیت رقابتی به منظور بهبود وضعیت صادرات سنگ تزئینی و ارائه راهکار برای بازیافت سهم از دست رفته سنگ ایران و کنار زدن رقبا در صحنه تجارت بین المللی است. همچنین به دنبال بررسی تاثیر سهم هر یک از منابع و قابلیت های یک شرکت در خلق مزیت رقابتی هزینه چه میزان است و آنها را اولویت بندی نمودد و در نتیجه نقاط قوت وضعف صنعت سنگ را نشان دهد. جامعه آماری تحقیقی را شرکتهای فعال در زمینه صادرات سنگ های تزیینی شکل می دهد. در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به تأیید یا رد فرضیه های تحقیق به طور عمده از روش میدانی استفاده شده است. در این تحقیقی، پرسشنامه به عنوان ابزار مورد استفاده برای جمع اوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه این تحقیق شامل ۳۵ سوال می باشد که در آنها از طیف پنج تایی لیکرت استفاده شده است. برای آزمون فرضیات و بررسی میزان تاثیر متغیرها از آزمون دوربین- واتسن ورگرسیون چندگانه استفاده شده است که نتایج حاصل از آن نشان دهنده تایید ۲ فرضیه اصلی تحقیق است. در نتیجه و به طور کلی منابع و قابلیت های شرکت در دستیابی به مزیت رقابتی هزینه دارای تاثیر است اما اثر قابلیت های رقابتی بیشتر نشان داداد شده است. در مورد فرضیات فرعی پس از آزمون انجام شده دارایی های فیزیکی، ارتباط با مشتریان و ارتباط با زنجیره تامین در خلق مزیت رقابتی رهبری هزینه تاثیر داشته و رابطه انها معنی دار است. سایر نتایج بدست امدد از ازمون فرضیات حاکی از معنی دار بودن رابطه دارایی مالی، مقیاس عملکرد، تجربه، اطلاعات، توسعه محصول و زنجیرد تامین نبوده است و تاثیر انها بر مزیت رقابتی رهبری هزینه تایید نمی شود

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله