خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تجارت الکترونیک و موانع اجرای آن

مطالعه حاضر(فصل دوم پایان‌نامه/چارچوب نظری)، در ۴۵ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق، معتبر و به روز، نوشته‌ای کمیاب و بی‌نظیر در زمینه تجارت الکترونیک و موانع اجرای آن محسوب می‌شود.

گزیده‌ای از این مطالعه به شرح زیر است:

زیرشاخص محیط، میزان ارتباط بازارهای کشور و چارچوب رگولاتوری در حمایت از سطوح بالای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه کارآفرینی و شرایط مستعد برای نوآوری را اندازه‌گیری می‌کند که شامل ارکان محیط سیاسی و نظارت و کسب و کار و نوآوری می‌شود. در زیرشاخص آمادگی نیز فضایی که جامعه برای ساخت کالا با استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و محتوای دیجیتال آماده کرده مدنظر قرار می‌گیرد که سه رکن محتوای دیجیتالی و زیرساخت، قیمت و بهای خدمات و مهارت را شامل می‌شود. این شاخص میزان بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های روزانه را اندازه‌گیری می‌کند و شامل کاربرد شخصی، تجاری و در نهایت دولتی می‌شود. در همین حال زیرشاخص تاثیر، اثرات وسیع اقتصادی و اجتماعی ناشی از برای ارتقای رقابت و رفاه شهروندی را ارزیابی می‌کند که این عمل نشان دهنده میزان حرکت اقتصاد و جامعه به سمت جامعه و اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و خواهد بود، که وضعیت ایران، در جدول آمادگی شبکه‌ای رتبه ۱۶ را در میان ۲۰ کشور منطقه و رتبه ۱۰۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است(Salehi, 2013).

رنجبرکی و اسکندریان (۱۳۹۳) پژوهشی را با هدف تبيين و برآورد مجموعه عوامل مؤثر در تصميم‌گيري شركت‌هاي نساجي و توليد پوشاك براي استفاده بيشتر از ابزارهاي تجارت الكترونيك انجام داده‌اند. برآوردهاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه دو عامل اصلي ساختار سازماني و عوامل پشتيبان و زيرساختي، تأثير معنادار و مثبتي بر ميزان استفاده از ابزارهاي تجارت الكترونيك در بنگاه‌هاي فعال بخش صنعتي نساجي و توليد پوشاك استان اصفهان دارند.

منوریان و همکاران (۱۳۹۳) در پی پاسخگويي به این مسئله اصـلي اسـت كـه مـدل پـذيرش تجـارت الكترونیک در بنگاه‌هاي كوچك و متوسـط چگونـه بـوده و عوامـل مـؤثر بـر توسـعه تجـارت الكترونيكي در این بنگاه‌ها كدامند، پژوهش را انجام داده‌اند. در پايـان این پژوهش ضمن بررسي روابط بين اين عوامل و شاخص‌هاي هر دسته از عوامل، مدل نهايي پژوهش ارائه شده است كه در آن، عوامل محيط بيروني به دو دسته عوامل محـيط كـلان و عوامـل محـيط صنعت تقسيم شده و هر كدام به صورت منفك بر مراحل پذيرش و توسعه تجارت الكترونيكي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تأثیر می‌گذارند.

زاید (۲۰۱۲) پژوهشی با عنوان «موانع پذیرش تجارت اکترونیک در بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور مصر» انجام داده است. نتایج نشان می‌دهد که موانع فنی از مهم‌ترین موانع پذیرش و اجرای تجارت الکترونیک در کشور مصر است و به دنبال آن موانع قانونی و نظارتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله