خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تجزیه و تحلیل موانع توسعه صادرات غیرنفتی

فصل دوم پایان نامه تجزیه و تحلیل موانع توسعه صادرات غیرنفتی در ۵۴ صفحه فایله ورد با منابع دقیق

صادرات متداول­ترين، ساده­ترين و راحت­ترين راهبرد جهاني شدن شركت­ها می­باشد (Maria & et al, 2011). اغلب كشورها با گسترش حجم توليدات و تنوع بخشي به صادرات خود، خواهان بهبود تراز تجاري و ايجاد فرصت هاي شغلي جديدند و هم زمان، به  انتقال فناوري و آثار مثبت تجارت بين­الملل مي­انديشند. در سال­هاي اخير عمدة كشورها توجه را به بين­المللي كردن شركت­ها خود معطوف ساخته اند. شركت­هاي صادركننده مهم­ترين ركن تجارت كشورها محسوب مي­شوند، زيرا به عنوان بخشي از فرايند جهاني شدن شركت­ها نقش حياتي در رشد اقتصادي و رفاه كشورها ايفا مي­كنند (Serra & et al, 2012).

 توسعة صادرات غیرنفتی عامل اصلي ارتقاي سطح درآمد افراد يك جامعه محسوب مي­شود. خصوصاً زماني كه تقاضا در بازار داخلي كاهش مي­يابد، صادرات مهمترين راهبرد براي بهبود درآمد و  سطح رفاه عمومي جامعه است (Freund &Pierola, 2012).

چشم­انداز افزايش صادرات غير نفتي سال­هاست كه از سوي دولتمردان ارائه داده مي­شود. هرچند دولتها همواره كوشيده­اند به اين چشم انداز جامه عمل بپوشانند، اما مقايسه آمار صادرات غير نفتي كشور با ساير كشورها نشان مي­دهد كه موفقيت چنداني به دست نيامده و نياز به برنامه ريزي بيشتري است. اين خود نشان دهنده اين است كه مديران درعمل و براي انجام صادراتي بهتر عوامل مؤثر بر آن را نتوانسته­اند بخوبي شناسايي كنند. ايران يكي از معدود كشورهايي است كه به طور طبيعي از پشتوانه­هاي معدني زياد و ذخائر ارزشمندي برخوردار است. صنعت مواد معدنی غيرفلزي نيز كه جزء مواد و محصولات معدني بشمار مي­آيد بدليل ذخاير عظيم معدني در كشور از مزيت­هاي قابل توجه توليد و صادرات برخوردار است. از سوي ديگر براساس آمارهاي رسمي منتشرشده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات اين صنعت نيز روند نزولي را نشان مي­دهد. اين كاهش به ويژه نسبت به دهه ۷۰ كه اين صنعت نيز مانند ساير صنايع داراي رشد بالايي بود، بسيار چشمگير است (کرمپور و همکاران، ۱۳۹۱). 

در نتيجه، با توجه به موارد ذكر شده، شناسايي موانع توسعه صادرات مواد معدنی غیرفلزی براي مديران سازمان­ها مهم مي­باشد؛ چرا كه با شناخت آنها علاوه بر تخصيص بهينه منابع، موفقيت سازمان نيز در محيط رقابتي تضمين خواهد شد. پس هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر معادلات ساختاری تفسیری به تجزیه و تحلیل موانع توسعه صادرات مواد معدنی غیر فلزی می­باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله