خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تجزیه و تحلیل نظام جامع اطلاعات بيمارستاني (HIS)

نظام اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information System) يك نظام اطلاعاتي جامع و يكپارچه مي باشد كه براي مديريت هاي اجرايي و مديريت هاي باليني بيمارستان طراحي شده است. يك بيمارستان شامل بخشهاي مختلفي است و هر بخش مسئوليتهاي خاص خود را دارد و اطلاعات مشخصي را توليد مي كند و در اختيار بخشهاي ديگر قرار مي دهد. نظام اطلاعات بيمارستاني نيز شامل اطلاعات مختلف و ناهمگوني مي شود كه پردازش و انتقال آنها بايد در سطح بيمارستان انجام شود. با توجه به پيچيدگيهاي كاري، فني و درماني يك بيمارستان، نظام اطلاعات بيمارستاني نيز پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. بدين صورت نظام اطلاعات بيمارستاني به بخشها و زيرسيستم هاي (Sub System) گوناگوني قابل تقسيم شدن مي باشد.

این پروژه شامل تجزیه و تحلیل نظام جامع اطلاعات بيمارستاني (HIS) جهت ارائه پروژه درس مهندسی نرم افزار است. سناریو، جنبه های کلی و جزئی نظام جامع بيمارستاني و تمامی نمودارهای تحلیل (از قبیل Use Case, Class, Component, Deployment, Activity, Collaboration, Sequence, StateChart) بخشی از مشخصات اصلی پروژه هستند. ضمن اینکه اسناد با فرمت Word و فایل رشنال رز برای همه نمودارها قابل دسترس هستند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله