خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تحليلي بر نقش سيستمهاي اطلاعات و توسعه فناوري

مقاله:تحليلي بر نقش سيستمهاي اطلاعات و توسعه فناوري اطلاعات بر ارتباطات در سازمانهاي دانش محور

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

امروزه دانش در سازمانهاي مدرن مهم ترين عامل در مزيت رقابتي شناخته شده است مديريت دانش و سيتمهاي اطلاعات دسترسي به تجارب، تخصص كارمندان را در جهت ايجاد قابليت هاي جديد،افزايش كارايي سازمان ها امکان پذير مي سازد از طرفي ديگر براي طراحي سامانه هايي که نياز به اجراي کارهاي کنترلي و مديريتي سطح بالا در محيط هاي پيچيده دارند سيستم هاي هوشمند با استفاده از فناوري تکنولوژي اطلاعات  مورد توجه بسياري قرار گرفته است هدف از اين پژوهش تحليلي بر نقش سيستمهاي اطلاعات و توسعه سامانه ي فناوري اطلاعات بر ارتباطات  در سازمان ها مي باشد از مهم ترين وظايف سامانه سيستمهاي اطلاعات جستجوي فرد خبره در گروه هاي هم تخصص مي باشد که  نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که الگوريتم جستجوي مبتني بر سيتمهاي اطلاعاعي مديريت دانش از جمله سيستمهاي اطلاعاتي  است که به نوعي بر توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات متکي است وهمچنين گروه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پيش مي روند و  تمامي جوامع را دستخوش تغييرات بنيادي مي کنند و تحول سيستم هاي اطلاعات روي تمامي آنها اثر گذار است بي شک سيستم هاي اطلاعات سهم عمده و نقش ويژه اي در توسعه اين فناوريها دارد در اصل سيستم هاي اطلاعاتي به خلق چيزهاي نو با صرف وقت و تلاش بسيار قابل پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد که با مديريت دانش قابل کنترل است با توجه به نتايج تحقيق سامانه پيشنهادي مي تواند به عنوان مکمل سيستم مديريت دانش در سازمان هاي بزرگ توزيع شده مورد استفاده قرار گيرد و انتقال و تسهيم دانش نهان بين کارمندان را تسهيل نمايد سامانه با جستجوي دقيق تر مي تواند ارتباط بين اعضاي گروه هاي هم تخصص را پشتيباني کند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله