خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تحلیلی بر دو مدل توسعه نرم افزاری جهت فرآیند

مقاله:تحلیلی بر دو مدل توسعه نرم افزاری جهت  فرآیند تولید و توسعه یک نرم  افزار

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

نرم افزار در دنیای امروز جایگاه بخصوصی دارد ،چراکه تمام فرایندها ی تولید سیستم ها،به وسیله تولید نرم افزار است . تولید یک  نرم افزار با توجه به فعالیت های  تولید وتوسعه (امکان سنجی ،پیاده سازی  ونگهداری  ) امکان پذیر است که باید برای تحقق این کار از مدل های تولید وتوسعه استفاده شود . مدل های فرایند ،موارد مختلفی را شرح می دهند ؛از جمله : فعالیت هایی که باید اجرا شوند ،نقش هایی که مسولیت  فعالیت ها را برعهده دارند ونتایج حاصل از فعالیت ها. باتوجه به اهمیت وضرورت این مساله محقق در این پژوهش به مطالعه در ارتباط  با یک  مساله  اساسی ومهم در توسعه نرم افزارهای کامپیوتری که شامل فرآیند های مدیریت نرم افزار است می پردازد که در آن اقدام به برآورد مبحث توسعه نرم افزار از طریق مدل های توسعه ، شناخته شده به عنوان چرخه حیات توسعه نرم افزار ، می شود.برای همین منظوربه معرفی ویژگی ها و مزایاو معایب چند مورد از این مدل ها به همراه زمینه های کاربرد آنها می پردازد .روش پژوهشی حاضر استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با چند مورد از متخصصان امر است.در پایان پس از جمع بندی مباحث نتایج پژوهش به تفکیک در مورد سوالات اساسی پژوهش ارائه گردیده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله