خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تحلیلی بر راهکارهای افزایش سطح کیفیت سایت های

مقاله تحلیل برراهکارهای افزایش سطح کیفیت سایتهای اینترنتی بااستفاده ازرویکرد تلفیقی Qfd و webQual درمحیط فازی: موردمطالعه: سایت شرکت مخابرات استان یزد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

با توجه به روند رو به رشد تجارت الکترونیک در دنیای کسب و کار، وب سایتها بیش از پیش در سودآوری و موفقیت کسب و کارها نقش ایفا می کنند. از این رو محققان بسیاری از سال ۱۹۹۵ اقدام به ارائه مدل هایی برای وب سایتها کرده – اند. در این پژوهش سعی شده است وب سایت شرکت مخابرات استان یزد با استفاده از ابزار وب کوال مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تعیین شکاف میان کیفیت درک شده و کیفیت مورد انتظار و دستیابی به نقاط قوت و ضعف آن، شاخص هایی را که دارای اهمیت بالا و از نظر عملکردی ضعیف بوده است را به عنوان نقاط ضعف وارد خانه کیفیت کرده و با استفاده از نظرات خبرگان و متخصحتان، راه کارهایی را به منظور بهبود آنها ارائه نموده است. ۷ خواسته از مشتریان طبق روش وب – کوال در محیط فازی شناسایی شده که بعد از تعیین درجه اهمیت هر کدام از آنها در سطرهای ماتریس خانه کیفیت قرار خواهد گرفت و در ادامه ۵ الزام فنی به مثابه ستون های خانه ت شناسایی شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل روش QFD فازی حاکی از آن می باشد که جذابیت ظاهری وب سایت با وزن نسبی قطعی (۶۵۲/۰) دارای بیشترین اهمیت در بین سایر خواسته های مشتریان داشته و بعد از آن سرعت وب سایت با وزن نسبی قطعی (۴۱۱/۰) به عنوان خواسته بعدی مشتریان دارای اهمیت می باشد. در ارتباط با الزامات فنی از سوی شرکت مخابرات استان یزد عامل، برخورداری از تاسیسات زیربنایی لازم و مهارت برنامه نویسی ها با وزن های نسبی قطعی (۶۵۹/۰) و (۶۱۶/۰) به ترتیب به عنوان الزامات فنی اول و دوم شناسایی شده اند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله