خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تحلیلی بر نظریه های رهبری اقتضایی و استراتژیک

مقاله:تحلیلی بر نظریه های رهبری اقتضایی و استراتژیک در مدیریت ورهبری سازمانها

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

   چکیده

       رهبری و مدیریت دو مقوله جدا از هم نیستند بلکه تداخل قابل توجهی نیز با هم دارند، در طول تاریخ همواره رهبری به اشکال متنوعی بر مدیریت سازمان ها تاثیر گذار بوده است ،در این بین نقش انواع متنوع از مکتب های رهبری بسیار پرنگ بوده است به شکلی که هر یک از این مکتب ها رهبری و مدیریت سازمان ها و به خصوص سازمان های آموزشی را با دیدگاه مخصوص به خود و به ویژه قابل توجهی مورد توجه قرار داده اند. با توجه به اهمیت  و ضرورت این مساله محقق در این پژوهش به تحلیل نظریه های رهبری اقتضایی واستراتژیک در مدیریت و رهبری سازمانها پرداخته است، برای این منظور نیز از روش کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان امر استفاده شده است.در ادامه محقق به بررسی تفاوت مدیریت با رهبری و تحلیل جداگانه و بیان ویژگی های هر کدام از نظریه های رهبری اقتضایی و رهبری استراتژیک در فضای سازمان ها پرداخته است. نتایج پژوهش نشان دادکه رهبری و مدیریت آموزشی یکی نبوده و تفاوت های اساسی نیز با هم دارندو همچنین رهبری اقتضایی و استراتژیک دو نظریه ی بسیار مهم و تاثیر گذار در جو سازمان و به خصوص جو درونی سازمان به حساب می آیند.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله