خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان غیرانتفاعی

تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای غیر انتفاعی

چکیده مقاله:

ابهام روز افزون محیطی مستلزم آن است که سازمانهای غیر انتفاعی بر خلاف گذشته به شکل استراتژیک برنامه ریزی واقدام کنند.باید دانست که برنامه ریزی استراتژیک خود به خود هدف شمرده نمی شود وصرفا مجموعه ای از مفاهیم برای یاری دادن به رهبران دراتخاذ تصمیم ودست زدن به اقدامات مهم می باشد.دراین مقاله سعی شده است تا با استفاده ازتکنیک های برنامه ریزی استراتژیک، عوامل داخلی (نقاط قوت وضعف) وعوامل خارجی (فرصتها وتهدیدها)، اهداف بلند مدت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی شناسایی وبرای دستیابی به این اهداف، استراتژیهای مناسب تدوین شود.در این راستا وبمنظور تدوین برنامه استراتژیک آن سازمان ، سؤالاتی مطرح وبراساس تحلیل های صورت گرفته، مدلی جهت پاسخگویی به سؤالات پیشنهاد شده است.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله