خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تدوین ماتریس ارزیابی عوامل (SWOT)بانک مهر اقتصاد

در این پاور پوینت و PDF 

 ۳۰  صفحه ای   شما با مراحل تدوین و

بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) بانک مهر اقتصاد

 برسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) بانک مهر اقتصاد

ماتریس تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط ضعف ،نقاط قوت

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  SPACE

بانک مهر اقتصاد اشنا خواهید شد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله