خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تدوین ماتریس ارزیابی عوامل (swot)شرکت حفاری شمال

در این پاور پوینت و PDF 

۱۲  صفحه ای   شما با مراحل تدوین و

بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) شرکت حفاری شمال

 برسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) شرکت حفاری شمال

ماتریس تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط ضعف ،نقاط قوت

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  SPACE

شرکت حفاری شمال اشنا خواهید شد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله