خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تدوین ماتریس ارزیابی عوامل(swot)میراث فرهنگی تهران

در این پاور پوینت و PDF 

 ۲۶  صفحه ای شما با مراحل تدوین و

بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) سازمان میراث فرهنگی  و گردشگری استان تهران

 برسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)سازمان میراث فرهنگی  و گردشگری استان تهران

ماتریس تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط ضعف ،نقاط قوت

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  SPACE

سازمان میراث فرهنگی  و گردشگری استان تهران اشنا خواهید شد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله