خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تدوین ماتریس ارزیابی عوامل(swot)گروه صنعتی پاکشوما

در این پاور پوینت و PDF 

 ۲۴  صفحه ای   شما با مراحل تدوین و

بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)  گروه صنعتی پاکشوما

 برسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) گروه صنعتی پاکشوما

ماتریس تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط ضعف ،نقاط قوت

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  SPACE

گروه صنعتی پاکشوما اشنا خواهید .

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله