خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تدوین نقشه راه با استفاده از مدل تعالی EFQM

تدوین نقشه راه با استفاده از مدل تعالی EFQM

چکیده مقاله:

به موازات پیچیدگی و سرعت در رقابتهای کنونی، ایجاد فرصت های بسیار و تاثیر انتخاب مسیرهای متفاوت در سرنوشت بنگاه های امروزی نیز امریمهم در تصمیم گیریهای مدیریتی شده است. برای شناخت مسیر و آگاهانه قدم برداشتن در مسیر بقا و پیشرفت نیاز به تعیین استراتژی و الویت بندیدر انتخاب آنها میباشد. در این مقاله به بررسی نحوه استفاده از مدل تعالی سازمانی در تدوین نقشه راه پرداخته و یک چارچوب جهت تدوین نقشه راهبا استفاده از روش مدل تعالی ارائه می شود. در ابتدا به بررسی نقشه راه و مدل تعالی سازمانی میپردازیم و با توجه به انواع نقشه راه، فرمت مناسب راانتخاب می نماییم. سپس چارچوب ارائه شده را در یک شرکت قطعاتخودرو پیاده سازی می نماییم. نتایج حاکی از آن است که استفاده از مدل تعالی درنقشه راه باعث اجرای منطقی تر و مطابق با توانمندی سازمان می گردد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله